Trong khuôn khổ Dự án hợp tác quốc tế iAQUA của Khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ,

học phần quốc tế về "Sinh lý học các loài cá hô hấp khí trời ở đồng bằng sông Cửu Long: Cơ bản, Ứng dụng và Bảo tồn" đã được tổ chức từ ngày 01-12/12/2014.

Lớp học này dành cho các nghiên cứu sinh về lĩnh vực sinh lý học và các lĩnh vực có liên quan. Lớp học được tổ chức với sự phối hợp giảng dạy của các giáo sư hàng đầu thế giới về lĩnh vực sinh lý học động vật của Trường Đại học Aarhus (Đan Mạch), Trường Đại học Nagasaki (Nhật Bản), Trường Đại học British Columbia (Canada), Trường Đại học California Irvine (Mỹ), Trường Đại học Oslo (Na-Uy) và Trường Đại học Cần Thơ (Việt Nam). Lớp học có 23 nghiên cứu sinh của các Trường Đại học của Việt Nam (Đại học Cần Thơ), Canada, Đan Mạch, Nhật Bản, Mỹ, Malaysia, Nepal. Các học viên đã được học các kiến thức rất mới và chuyên sâu về sinh lý học như hô hấp, trao đổi và luân chuyển khí, cấu trúc hệ tuần hoàn máu, trao đổi khí trong máu, cân bằng a-xít và ba-zơ trong máu, cân bằng i-on và độc tố, năng lượng và tiêu hóa, cũng như vai trò quan trọng của cá hô hấp khí trời trong nuôi trồng thủy sản, đặc điểm thích nghi và tầm quan trọng của tiến hóa. Học viên cũng được thực hành trên các thiết bị hiện đại về các kỹ thuật giải phẩu, đo vòng tuần hoàn và luân chuyển máu, trao đổi chất trong hệ thống hô hấp kế kín và hở, phân tích ion và pH trong máu và cơ quan như tim, gan, não,... Khóa học này cùng với các hoạt động liên kết đào tạo, nghiên cứu chuyên sâu cũng như các hoạt động khác của dự án góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng lực đào tạo và nghiên cứu ứng dụng sinh lý học động vật thủy sản của Khoa Thủy Sản, góp phần phát triển và ứng dụng công nghệ mới trong nuôi trồng thủy sản ĐBSCL.

Thông báo

Go to top