Nhằm tạo điều kiện cho các Đoàn viên có dịp ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang của dân tộc Việt Nam, Đoàn Khoa SHƯD tổ chức chương trình "Về nguồn kết hợp trò chơi lớn". Chương trình dự kiến diễn ra ngày 19/05/16 tại Bảo tàng Quân khu 9-TP. Cần Thơ.

Thông báo

Go to top