Khoa Sinh học ứng dụng (SHUD), trường Đại học Tây Đô chính thức được thành lập theo quyết định số 80/QĐ-ĐHTĐ, ngày 16/9/2008 trên cơ sở tách ra từ Khoa đại cương.

            Khoa được giao nhiệm vụ là quản lý đào tạo ngành Nuôi trồng thủy sản (NTTS) trình độ đại học ngày 04/12/2013, Khoa được giao quản lý thêm ngành Công nghệ thực phẩm (CNTP) trình độ đại học theo quyết định số 167/QĐ CTHĐQT ĐHTĐ.

Số lượng cán bộ giảng viên của Khoa hiện có là 19 (03 Phó Giáo sư- Tiến sĩ, 15 thạc sĩ và 01 kỹ sư). Lực lượng cán bộ, giảng viên cơ hữu của Khoa đều được học tập nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu giảng dạy, quản lý.

Sau 8 năm kể từ ngày thành lập trường (09/3/2006 - 09/3/2014), do sự tác động khách quan từ xu hướng phát triển của nghề thủy sản nên số lượng sinh viên ngành Nuôi trồng thủy sản của Khoa cũng có nhiều biến động. Hiện tại, Khoa quản lý ngành NTTS với 128 SV khóa 6 và 8 (không có SV khóa 7) và 140 SV ngành CNTP khóa 8. Tuyển sinh năm học 2014 – 2015, Khoa SHUD quản lý 2 lớp thuộc 2 ngành NTTS và CNTP với 95 SV.

Sinh viên ngành NTTS của Khoa sau mỗi khóa ra trường đều có việc làm và đạt được những vị trí nhất định trong công việc. Số cựu sinh viên tốt nghiệp ngành thủy sản tính đến năm 2014 là 370 kỹ sư, trong đó học tập nâng cao đạt trình độ thạc sĩ là 25 một số đang học cao học, tất cả đã đang và sẽ đóng góp tích cực cho sự phát triển thủy sản của vùng.

Ngoài công tác đào tạo, với đội ngũ cán bộ trẻ, năng động; phương tiện nghiên cứu như phòng thí nghiệm, trại thực nghiệm và lợi thế vị trí ở trung tâm của vùng ĐBSCL, nơi có tiềm năng thủy sản to lớn, những năm qua, Khoa SHUD đã không ngừng đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, đẩy mạnh việc phát triển nghề nuôi trồng thủy sản nói riêng và nghề cá nói chung trong vùng và cả nước.

Thông báo

Go to top