TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA SINH HỌC ỨNG DỤNG                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH THI 2 MÔN THAY THẾ TỐT NGHIỆP, NTTS6

NĂM HỌC 2014 - 2015

Thứ

Ngày   thi

Ca   thi

Môn   thi

Giảng   viên

Lớp

Số   sinh viên

Phòng

Sỉ   số

TT

4

27/05/2015

1

Tổng hợp kiến   thức cơ sở ngành NTTS

Nguyễn Lê   Hoàng Yến

NTTS6

49

1-24

D23

Tạ Văn Phương

25-49

D24

6

29/05/2015

1

Tổng hợp kiến   thức kỹ thuật chuyên ngành NTTS

Nguyễn Văn Kiểm

49

1-24

D23

Tăng Minh Khoa

25-49

D24

Thông báo

Go to top