TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA SINH HỌC ỨNG DỤNG                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                             

               Số:    /TB-SHUD                                          Cần Thơ, ngày 19 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về việc tổ chức báo cáo seminar ngành Công nghệ thực phẩm,

Thú y, Quản lý đất đai, Nuôi trồng thủy sản)

Căn cứ Kế hoạch viết và báo cáo Seminar cấp Khoa, số 4b/KH-SHUD, ngày 14/2/2019 của Khoa Sinh học ứng dụng.

Khoa Sinh học ứng dụng thông báo đến giảng viên của Khoa và Sinh viên ngành Công nghệ thực phẩm (CNTP), Nuôi trồng thủy sản (NTTS), Quản lý đất đai (QLĐĐ), Thú y (TY) kế hoạch tổ chức báo cáo Seminar tuần từ 22 – 27/4/2019 của Khoa        như sau:

  1. A.BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Chuyên đề 1: Nghiên cứu khoa học về Công nghệ sinh học thời đại 4.0       

Báo cáo viên: PGS.TS Nguyễn Văn Bá – Trưởng Khoa Sinh học ứng dụng

Chuyên đề 2: Ứng dụng Acid citric trong công nghệ thực phẩm

            Báo cáo viên: ThS Võ Thị Kiên Hảo – Giảng viên BM CNTP

Thời gian tổ chức seminar: 10 giờ, ngày 23/4/2019 (thứ ba)

Địa điểm: Phòng Hội thảo – Trường ĐH Tây Đô

Thành phần tham dự : Giảng viên chuyên ngành CNTP và các GV khác có quan tâm cùng Sinh viên các lớp Công nghệ thực phẩm (không trùng lịch học)

  1. B.BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ NGÀNH THÚ Y

Chuyên đề 1: Ảnh hưởng của bổ sung đậu nành ly trích và bột cá trong khẩu phần lên năng suất thịt và tiêu hóa dưỡng chất của Thỏ Californian       

Báo cáo viên: PGS.TS Nguyễn Thị Kim Đông – Giảng viên ngành Chăn nuôi Thú y

Chuyên đề 2: Dịch tả heo châu phi

            Báo cáo viên: ThS Nguyễn Thị Chúc – Giảng viên ngành Thú y

Chuyên đề 3: Phân biệt các bệnh tiêu chảy trên heo con theo mẹ

            Báo cáo viên: ThS Thái Quốc Khải– Giảng viên ngành Thú y

Thời gian tổ chức seminar: 9 giờ, ngày 25/4/2019 (thứ năm)

Địa điểm: Phòng Hội thảo – Trường ĐH Tây Đô

Thành phần tham dự: Giảng viên chuyên ngành Thú y và các GV khác có quan tâm cùng Sinh viên các lớp Thú y (không trùng lịch học)

  1. C.BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Chuyên đề 1: Quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất theo hướng dịch vụ công và một cửa của nhà nước.   

Báo cáo viên: TS Võ Văn Bình – Giảng viên ngành QLĐĐ

Chuyên đề 2:Ứng dụng GIS trong Quản lý Tài nguyên và Môi trường

            Báo cáo viên: ThS Mai Linh Cảnh – Giảng viên ngành QLĐĐ

Thời gian tổ chức seminar: 10 giờ, ngày 26/4/2019 (thứ sáu)

Địa điểm: Phòng ….dãy F – Trường ĐH Tây Đô

Thành phần tham dự: Giảng viên chuyên ngành QLĐĐ và các GV khác có quan tâm cùng Sinh viên các lớp QLĐĐ (không trùng lịch học)

  1. D.BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Chuyên đề 1: Chất bổ trợ vaccin trong nuôi trồng thủy sản

Báo cáo viên: TS Tạ Văn Phương – Giảng viên ngành NTTS

Chuyên đề 2:Ảnh hưởng của thức ăn có hàm lượng đạm khác nhau lên tăng trưởng và tỉ lệ sống cá trê vàng giai đoạn bột lên giống

            Báo cáo viên: ThS Trần Ngọc Tuyền – Giảng viên ngành NTTS

Chuyên đề 3:Một số đặc điểm sinh học sinh sản của cá Đục biển Sillago sihama phân bố ở ven biển huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng

            Báo cáo viên: ThS Phạm Thị Mỹ Xuân – Giảng viên ngành NTTS

Thời gian tổ chức seminar: 15g30, ngày 26/4/2019 (thứ sáu)

Địa điểm: Phòng Hội thảo– Trường ĐH Tây Đô

Thành phần tham dự: Giảng viên chuyên ngành NTTS và các GV khác có quan tâm cùng Sinh viên các lớp NTTS (không trùng lịch học)

  1. E.HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

Các BM triển khai đến giảng viên là báo cáo viên (để chuẩn bị báo cáo) và sinh viên ngành quản lý (để tham dự)

Sinh viên các chuyên ngành theo dõi lịch tổ chức Seminar chuyên ngành đang theo học để tham dự đầy đủ nhằm cập nhật thông tin kiến thức chuyên ngành.

Thông báo này thay cho thư mời./

Nơi nhận:

          -BM CNTP

          - Giảng viên Khoa SHUD          - Các lớp ngành CNTP

          Lưu: Khoa SHUD

 

                                                                                          TRƯỞNG KHOA

                                                                 

Thông báo

Go to top