Nằm trong chương trình đào tạo của ngành Công nghệ thực phẩm, vừa qua từ ngày 16 – 21/10/2016 với hơn 100 sinh viên ngành Công nghệ thực phẩm đã có chuyến đi “Thực tập nhận thức” tại các công ty chế biến thực phẩm có qui trình công nghệ hiện đại bậc nhất Việt Nam hiện nay:

 

 

 

 

 

  

Xem thêm: “Thực tập nhận thức” của sinh viên ngành Công nghệ thực phẩm K8

NUÔI TRỒNG THỦY SẢN LÀ GÌ?

Theo FAO (2008) thì Nuôi trồng thủy sản (tiếng Anh: Aquaculture) là nuôi các loài thủy sinh vật trong môi trường nước ngọt và lợ/mặn, bao gồm việc áp dụng các kỹ thuật sản xuất tiến bộ, an toàn vào qui trình nuôi nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nguyên liệu thủy sản.

Để cho dễ hiểu hơn, Nuôi trồng thủy sản là một ngành kỹ thuật nhằm đào tạo kỹ sư nuôi hay sản xuất động và thực vật dưới nước do xuất xứ từ thuật ngữ Aqua (nước) + Culture (nuôi). Đây là một lĩnh vực rất rộng và là một nghề có tiềm năng phát triển rất mạnh ở Đồng bằng Sông Cửu Long.

Xem thêm: Nuôi trồng thủy sản, ngành học với nhiều cơ hội việc làm, đáp ứng nhu cầu xã hội

Đồng bằng Sông Cửu Long đã bắt đầu bước sang mùa mưa. Những cơn mưa chuyển mùa liên tục trút xuống không chỉ giúp “giải cơn khát” cho những vùng bị hạn nặng mà còn đẩy mặn lùi dần ra biển. Độ mặn giảm, bà con lại tất bật thả nuôi tôm.

 

Xem thêm: Nông dân Đồng bằng Sông Cửu Long tất bật khôi phục thả tôm

Công nghệ thực phẩm là ngành được xếp thứ hai trong ba nhóm ngành dẫn đầu về nhu cầu nhân lực giai đoạn 2015-2025, Công nghệ thực phẩm dần định hình vị thế của mình trong đời sống kinh tế xã hội của Việt Nam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem thêm: Công nghệ thực phẩm-Ngành hứa hẹn cho tương lai

Chương trình hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2014-2017 của Đoàn khoa Sinh học ứng dụng đã được diễn ra vào chiều ngày 26 tháng 4 năm 2016 nhằm đánh giá hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên trong nửa đầu nhiệm kỳ vừa qua và đề ra phương hướng hoạt động nửa cuối nhiệm kỳ 2014-2017; Đồng thời bầu ra Ban Chấp hành nửa cuối nhiệm kỳ 2014-2017. 

Xem thêm: Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2014-2017 Đoàn Khoa Sinh học ứng dụng

Page 2 of 4

Thông báo

Go to top