TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

KHOA SINH HỌC ỨNG DỤNG

Faculty of Applied Biology

shud@tdu.edu.vn

Mai Linh Cảnh - Ứng dụng ảnh viễn thám và mô hình Markov dự báo biến động sử dụng đất quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông