TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

KHOA SINH HỌC ỨNG DỤNG

Faculty of Applied Biology

shud@tdu.edu.vn

Số lượng cán bộ và giảng viên của Khoa Sinh học ứng dụng:

Năm

Số lượng

2017

42

2018

47

2019

39

2020

52

2021

60

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông