TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

KHOA SINH HỌC ỨNG DỤNG

Faculty of Applied Biology

shud@tdu.edu.vn

Trịnh Thị Hồng Mơ - Phân lập và tuyển chọn các chủng vi sinh vật có đặc tính Probiotic ứng dụng trong chăn nuôi heo

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông